Skip to Content

吕铁羽

个人信息

职称
副教授
Email
mailoliver@126.com
办公室
物理馆405室
研究领域

凝聚态物理

个人简历

2001年毕业于厦门大学数学系获得硕士学位

2001年厦门大学物理系助教

2006年厦门大学助理教授

2007年毕业于厦门大学物理系获得博士学位

2011年厦门大学副教授

发表文章

8. Tie-Yu Lü ,  Xia-Xia Liao ,  Hui-Qiong Wang and Jin-Cheng Zheng,Journal of Materials Chemistry 22 10062-10068 (2012)

7. Tie-Yu Lü, Jin-Cheng Zheng, Chemical Physics Letters 501 47-53 (2010)

6. 吕铁羽,陈捷,黄美纯,物理学报 59(07):4843 (2010)

5. Jie Chen, Tieyu Lü, Meichun Huang, Chinese Physics Letter 24(3): 811 (2007)

4. 陈德艳,吕铁羽,黄美纯,物理学报 55(07): 3597 (2006)

3. Tie-yu Lü, and Meichun Huang, Chinese Physics 16(01): 0062 (2007)

2. Tieyu Lü, Deyan Chen, and Meichun Huang, Chinese Physics Letter 23(4): 943 (2006)

1. Tieyu Lü, Deyan Chen, and Meichun Huang,  Journal of Applied Physics 100: 086103 (2006)

任教课程

大学物理B

历史

注册了
6 年 2 周